Wat is christenvervolging?

Open Doors definieert christenvervolging als: ‘het bewust vijandig bejegenen van christenen in woord en daad vanwege hun geloofsovertuiging’. Hierin onderscheidt Open Doors twee vormen van vervolging; te typeren als ‘verstikken’ (‘squeeze’) en ‘verbrijzelen’ (‘smash’). Bij de eerste vorm maakt de druk van overheid, familie en omgeving het leven voor christenen moeilijk en soms ondraaglijk. De tweede vorm van vervolging is duidelijk zichtbaar. Hierbij gaat het om martelingen, verkrachtingen, zware mishandeling en moord. 

 

 

 

1 Noord-Korea 11 Jemen 21 Qatar 31 Tadzjikistan 41 Koeweit
2 Irak  12 Nigeria 22 Egypte 32 Tunesië  42 Kazachstan 
3 Eritrea 13 Malediven 23 Myanmar (Birma) 33 China 43 Indonesië
4 Afghanistan 14 Saudi-Arabië 24 Palestijnse gebieden 34 Azerbeidzjan 44 Mali
5 Syrië  15 Oezbekistan 25 Brunei 35 Bangladesh 45 Turkije
6 Pakistan 16 Kenia 26 Centr.-Afrikaanse Rep. 36 Tanzania 46 Colombia 
7 Somalië  17 India 27 Jordanië 37 Algerije  47 Ver. Arabische Emi
8 Soedan  18 Ethiopië  28 Djibouti  38 Bhutan 48 Bahrein
9 Iran 9 Turkmenistan 29 Laos  39 Comoren  49 Niger 
10 Libië 20 Vietnam  30 Maleisië  40 Mexico 50 Oman

 

 

Afghanistan

Christen zijn in Afghanistan kan uitsluitend ondergronds. Wie zich bekeert tot het christendom is vogelvrij. Het is gevaarlijk om thuis christelijke boeken te bewaren, want ook eigen familie keert zich fel tegen een christen in eigen kring.
 

Wat is er aan de hand?

Afghanistan is een streng islamitisch land, dat eerder zuchtte onder het bewind van de Taliban. De wederopbouw van het land gaat moeizaam. Buitenlandse troepen trekken zich steeds meer terug en het land worstelt met de veiligheid. Regionale bestuurders, Taliban en drugsmaffia strijden allen om meer macht.
Hoe gaat het met de kerk?

Christenen in Afghanistan houden hun geloof geheim. Bijeenkomen is moeilijk, grote kerkgemeenschappen bestaan niet meer. Het laatste kerkgebouw werd in 2010 vernietigd. Niet alleen de islam, maar ook de stammenstructuur vormt een bedreiging voor christenen. Wie zich niet aan de traditie van de stam houdt, is afvallig. Je bekeren tot het christendom is ondenkbaar in de ogen van velen. Familie, omgeving en de staat oefenen zware druk uit om terug te keren naar de islam. Wie volhoudt, moet vrezen voor zijn leven.

Christenen worden geregeld gearresteerd voor hun geloof of voor iets willekeurigs veroordeeld. Veel hulporganisaties verlaten het land vanwege het toenemende geweld. Ook christenen vluchten het land uit.

Syrië

Syrië is al jaren het toneel van een bloedige burgeroorlog. Die speelt zich vooral af in gebieden waar relatief veel christenen leven. Zij worden door opstandelingen gezien als aanhangers van het regime. De toenemende invloed van Islamitische Staat (IS) vormt een zware bedreiging voor de kerk.

Wat is er aan de hand?
De regering van president Assad, radicale islamitische groepen, seculiere verzetsbewegingen en criminele organisaties bestrijden elkaar. Christenen vluchten massaal het land uit. Radicale islamitische groeperingen riepen in 2014 een islamitisch kalifaat uit in grote delen van Syrië. In deze regio’s is een strenge vorm van islamitische wetgeving ingevoerd.

Hoe gaat het met de kerk?
Ondanks de grote uittocht van christenen, groeit het aantal mensen dat zich tot het christendom bekeert. In de Koerdische regio’s hebben christenen met een moslimachtergrond nog enige ruimte om hun geloof te belijden. In de regio’s die door islamitische groeperingen worden geregeerd, staan zij onder groeiende druk vanuit de familie. Aan iedereen worden strikte islamitische regels opgelegd. Christelijke symbolen zijn verboden. Kerken en kloosters worden vernietigd en mogen niet weer worden opgebouwd. Christenen zijn extra kwetsbaar in de burgeroorlog; zij wonen in regio’s van groot strategisch belang. Militanten zien christenen als aanhangers van het voormalige regime. Zij worden massaal ontvoerd, mishandeld en vermoord. 

Pakistan

Christenen zijn door de blasfemiewet een gemakkelijk doelwit. Met deze wet in de hand worden christenen beschuldigd van het beledigen van de islam. Vaak met slepende rechtszaken, zware straffen en hele volksopstanden tot gevolg.

Wat is er aan de hand?
De samenleving is nog nauwlettender gaan toezien op het naleven van de islam. Minderheden worden voortdurend aangeklaagd voor godslastering. De internationale gemeenschap dringt aan op een aanpassing van de blasfemiewet, maar vindt geen gehoor. Vanwege de hoge werkloosheid onder jongeren, worden ze gemakkelijk geronseld door het leger of extremistische groeperingen. De samenleving is door en door corrupt.

Hoe gaat het met de kerk?
Onder streng toezicht van de overheid houden christenen kerkdiensten in hun kerkgebouwen. Aanvallen komen zo vaak voor dat kerken bewakers inhuren en muren bouwen om hun kerkterrein. Door de week ontmoeten christenen elkaar in de kerk voor sociale activiteiten. 

Christenen krijgen laagbetaalde functies en hun kinderen worden op school gediscrimineerd.  Christelijke vrouwen en meisjes worden regelmatig verkracht of seksueel misbruikt. Christenen worden gezien als tweederangsburgers en de wet op godslastering maakt hen kwetsbaar. Een beschuldiging brengt hun leven in gevaar. Radicale moslims spelen bij geruchten van blasfemie vaak voor eigen rechter.  Christenen met een moslimachtergrond hebben het het zwaarst. Ze houden hun geloof angstvallig stil of zoeken een andere plek om te wonen.

Iran

Christenen in Iran staan onder streng toezicht. Invallen bij huiskerken nemen toe, waarop christenen in de gevangenis belanden. Daar worden zij mentaal en vaak ook fysiek mishandeld. Een moslim die christen wordt, kan de doodstraf krijgen.

Wat is er aan de hand?
In de afgelopen vijf jaar zijn alle kerken die diensten hielden in het Farsi gesloten. Armeense christenen genieten enige vrijheid, maar moslimbekeerlingen worden zwaar vervolgd. Het christendom wordt gezien als een westerse invloed die afbreuk doet aan de islamitische identiteit van het land.

Hoe gaat het met de kerk?
Verschillende kerken die moesten sluiten vanwege het houden van diensten in het Farsi, zijn ondergronds gegaan. Het is gevaarlijk om bijbels of christelijke materialen in het Farsi te bezitten. De geheime dienst doet regelmatig invallen bij huiskerken. In het afgelopen jaar zijn maar liefst 108 christenen gearresteerd of gevangengezet vanwege hun geloof.
Vooral christenen met een moslimachtergrond of christenen die evangeliseren onder moslims hebben het zwaar. Elke moslim die de islam vaarwel zegt, kan de doodstraf krijgen. Kinderen van moslimbekeerlingen moeten islamitische lessen volgen op school. Ondanks dat het christendom door velen wordt gezien als bedreiging, groeit de kerk.

 

Palestijnse gebieden

Christenen in Gaza ondervinden in hun gemeenschap voortdurend tegenstand van de islamitische meerderheid. Op de Westelijke Jordaanoever hebben christenen meer bewegingsruimte. Radicaal-islamitische groeperingen zorgen daar echter voor toenemende druk.

Wat is er aan de hand?
De situatie van de christelijke minderheid in de Palestijnse gebieden is complex. Op de Westelijke Jordaanoever, waar het seculiere Fatah regeert, genieten christenen redelijk wat vrijheid. In Gaza hebben christenen, onder druk van Hamas, nauwelijks rechten. Ook worden zij bedreigd door radicaal-islamitische groepen.

Hoe gaat het met de kerk?
Kerken kunnen relatief vrij functioneren en de meeste christenen kunnen hun geloof openlijk belijden. Zolang ze maar niet evangeliseren onder moslims. Op de Westelijke Jordaanoever lopen christenen gevaar als ze in het openbaar samenkomen. Het importeren van christelijke literatuur of bijbels naar de Westelijke Jordaanoever is moeilijk, maar in Gaza is dit strikt verboden.
Een groeiend aantal moslims bekeert zich tot het christendom, maar zij worden hevig vervolgd. Familieleden en extremistische moslims bedreigen hen.


Bron: Open Doors 2016