Christian Fellowship Drachten (CFD) is opgericht op 1 juli 1997. De voorganger is Ferry Wieland. CFD is gestart als gevolg van woorden die uitgesproken zijn over de voorganger, o.a. dat God hem zei om Zijn volk te onderwijzen door te vertellen wat hij (Ferry) van God ontvangen heeft. God liet hem in een droom zien dat vanuit zijn wijsvinger een gedeelte van een zwaard stak, hij probeerde dit uit zijn wijsvinger te trekken maar dat lukte niet. Hij zag Jezus in de deur staan en Die kwam bij hem en hielp om dit zwaard helemaal uit zijn vinger te trekken.

Na deze droom volgde er een periode van voorbereiding van 7 jaar. Daarna zei God: "nu is het de tijd om te gaan oogsten". CFD is begonnen met een kleine groep mensen die samenkwamen om te bidden. Maar er kwamen steeds meer mensen om mee te bidden en daarom is men toen begonnen met het houden van diensten op zondag. Na een aantal maanden zijn er cellen gevormd en celleiders aangesteld. God heeft de visie (blauwdruk) van de CFD duidelijk kenbaar gemaakt aan de voorganger.

Een belangrijk onderdeel van deze visie is 'lofprijs en aanbidding'. Voor de manier van lofprijs en aanbidding is de CFD erg aangesproken door de dromen die James Ryle had over 'The Sons of Thunder'.
Zondags hangen verschillende vlaggen in de gemeente, de vlaggen die aanwezig zijn staan voor de uit verschillende landen afkomstige CFD-leden. Twee vlaggen hangen er voor een andere reden. Met de landen Kenia en Duitsland heeft de CFD een convenant gesloten. De CFD bidt voor deze landen vandaar dat ook de vlag van Kenia en Duitsland in de CFD hangen.