We geloven in één God, de Schepper van alle dingen en het leven, en in de Drieëenheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
(Deut 6:4, Marc 12:29, Mat 28:19)

We geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is, geboren uit de maagd Maria,verwekt door de Heilige Geest.
(Jes 7:14, Mat 1:18, Luk 1:26-35)

We geloven dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is.
(2 Tim 3:15)

We geloven dat Jezus Christus aan het kruis stierf voor ons en na drie dagen is opgestaan. Dat Hij is opgevaren naar de Vader in de hemel en dat Hij zal terugkomen om over de aarde te regeren in kracht en liefde.
(Luk 23:44-49, Luk 24:1-12, Marc 16:19-20)

We geloven in de gaven en manifestaties van de Heilige Geest.
(1 Cor 12:4-12, Efe 4:11-12)

We geloven in de 5-voudige bediening in het huis van Christus.
(1 Cor 12:28, Efe 2:20, Efe 4:11-12)