Recent - Nederland

DEN HAAG - Langdurige armoede is een veel groter probleem dan vaak wordt aangenomen. Bijna 600.000 Nederlanders verkeren drie jaar of langer in armoede, staat in een nieuw rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Dat is bijna twee keer zoveel als aan het licht kwam bij eerdere tellingen

Lees meer...

Het Amsterdamse ziekenhuis OLVG is niet in overtreding als het voor zwangere vrouwen die daar zelf om vragen de 'Down-test' regelt. De test is in Nederland officieel alleen beschikbaar voor vrouwen die een verhoogd risico hebben op een kind met Down. Maar het OLVG regelt de test voor alle vrouwen die de test zelf willen betalen, maar biedt dit niet actief aan.

Lees meer...

Je bent vluchteling en je krijgt bezoek van een christen die om je geeft. Niets bijzonders; dat gebeurt al tientallen jaren. Maar de islamitische gemeenschap komt nu in verzet. „De islam mag ons niet door christelijke opportunisten worden afgenomen.”

Woedt er een geestelijke strijd in de Nederlandse opvangcentra? Voor een christelijke vrijwilliger uit Rotterdam is dat geen vraag. „Die strijd is gigantisch”, zegt ze. „Ik werk al jaren onder moslims, maar ik ben compleet verbaasd over wat hier gaande is.”

De vrijwilligster wil anoniem blijven om haar werk niet te schaden, maar stelt dat de christelijke vluchtelingen in de noodopvang in het Erasmus Sportcentrum „doodsbang” zijn. „Ze zeggen het zelf tegen me. Ik durf mijn Bijbel hier niet te lezen, hoor ik dan van de mensen.”

Lees meer...

Christelijke vluchtelingen in de tijdelijke opvang van de Erasmus Universiteit zouden zijn geïntimideerd door moslims in en rond de opvanglocatie. Dat stelt Leefbaar Rotterdam in schriftelijke vragen aan het college. Ze baseren de vragen op een artikel in het Reformatorisch Dagblad. Daarin vertelt een christelijke vrijwilligster wat ze heeft meegemaakt. Volgens haar waren de christelijke vluchtelingen doodsbang voor de islamitische intimidatie. „Ze zeggen het zelf tegen me. Ik durf mijn Bijbel hier niet te lezen, hoor ik dan van de mensen”, vertelt de vrijwilligster. Ze werkt al jaren met moslims, maar zegt compleet verbaasd te zijn over wat er op de opvanglocatie gebeurde.  „Een Arabische christenvrouw werd zelfs verteld dat ze eerst een hoofddoek op moest hebben voordat ze door moslims zou worden geholpen.”

Lees meer...

Op verzoek van D66 gaat minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) bekijken of kinderen jonger dan twaalf jaar ook gehoord kunnen worden in echtscheidingszaken. D66 wil dat de leeftijdgrens wordt losgelaten. Kinderen kunnen heel goed aangeven wat zij willen als hun ouders uit elkaar gaan, aldus D66-Kamerlid Vera Bergkamp woensdag tijdens een debat over vechtscheidingen.

Lees meer...

Door de komst van vluchtelingen en gastarbeiders is de Nederlandse bevolking vorig jaar verder gegroeid. Op 31 december telde Nederland ruim 16,9 miljoen inwoners, ongeveer 79.000 meer dan een jaar eerder. In de loop van 2016 gaat Nederland door de grens van 17 miljoen inwoners heen.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben 203.000 immigranten zich vorig jaar ingeschreven in Nederland. Dat zijn er bijna 20.000 meer dan in 2014. Het CBS verwacht dat de immigratie dit jaar verder toeneemt.

Lees meer...