Typography

De Amsterdamse regioraad – dit is de raad waarin volksvertegenwoordigers van de gemeenten uit Groot-Amsterdam zitting in hebben – is de afgelopen tijd gebombardeerd met emails van de BDS-beweging.

Leden van de pro-Palestijnse beweging ‘Boycot, Desinvesteren en Sancties’ (BDS) wilden de regioraad ertoe bewegen een gunning niet te geven aan de Israëlische busmaatschappij EBS. Dat bedrijf dong mee naar de exploitatie van de buslijnen ten zuiden van Amsterdam. Het gaat onder andere om routes in de Haarlemmermeer, Aalsmeer en Uithoorn. Volgens de BDS’ers zou de firma ‘fout’ zijn omdat ze uit Israël komt. Zo wordt de situatie in het land vergeleken met de toenmalige Apartheid in Zuid-Afrika. Ook schakelen activisten van BDS Israël gelijk aan de nazi’s.

Mailbombardement
Tijden lang werden raadsleden en wethouders bestookt met mails, waarin hard tekeer werd gegaan tegen EBS. Alle leden van de genoemde regioraad, waaronder de burgemeesters Don Bijl (VVD) van Purmerend en Eberhard van der Laan (PvdA) van Amsterdam kregen mails. Ook de verkeerswethouders Pieter Litjens (VVD, Amsterdam) en Derk Reneman (VVD, Haarlemmermeer) ontvingen mailtjes; evenals de Joodse diversiteitswethouder Simone Kukenheim (D66, Amsterdam). Het bombardement hield volgens anonieme bronnen weken aan. In hun teksten vergeleken de BDS’ers de regering in Israël met het apartheidsregime uit het Zuid-Afrika van voor 1994. Uit de mails:

‘Nu u allen goed op de hoogte bent, of althans behoort te wezen, over de foute achtergrond van één van de mededingers voor de nieuwe aanbesteding van Openbaar Vervoer in de regio Amsterdam, namelijk de maatschappij EBS, het Europese dochterbedrijf van het Israëlische Egged, vertrouw ik erop dat wij gevrijwaard blijven van apartheidsbuslijnen.  Het Internationaal Recht dient gerespecteerd te worden en de nederzettingen in de door Israel bezette gebieden zijn illegaal; de busdiensten daartussen vanzelfsprekend ook. Uw taak als overheidsdienaar dient er een te zijn van het goede voorbeeld dus dient u af te zien van het zaken doen met bedrijven waarvan de integriteit niet is gewaarborgd en daar is in dit onderhavige geval overduidelijk sprake van. Het uitgeven van publieksgeld blijft een zaak van ons allemaal.’

‘EBS is het Europese dochterbedrijf van het Israëlische Egged. Egged verzorgt busvervoer tussen Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied – illegale nederzettingen dus. Egged maakt gebruik van wegen die voor Palestijnen verboden zijn en exploiteert ook gesegregeerde busdiensten, verboden voor Palestijnen. Met een dergelijk bedrijf moet onze regio geen zaken doen. Egged handelt in strijd met het Internationaal Humanitair Recht en helpt de schending van mensenrechten van de Palestijnse bevolking in stand te houden.’

‘Kill them and blame them for the violence
Bomb them and blame them for the violence
Steal their land and blame them for the violence
Ethnically cleanse Palestine and blame them for the violence
Imprison their children and blame them for the violence
Steal their resources and blame them for the violence
Kill their children and blame them for the violence
Kill over 2200 Palestinians in 51 days and blame them for the violence
Destroy Gaza and blame them for the violence
#FreePalestine

68 years of Oppression’

EBS kreeg de gunning niet
Of de mails effect hebben gehad, is nog niet te bewijzen, maar de Israëli’s kregen de gunning niet. In plaats daarvan heeft het Nederlandse Connexion de opdracht gekregen. Volgens leden van de regioraad, die voor Jonet anoniem willen blijven uit angst voor nog meer BDS-acties, zou EBS ‘een prima plan’ hebben gehad. Echter, toch gaf het plan voor Connexion de doorslag omdat deze inhoudelijk gezien ‘een iets betere deal’ op tafel legde.

Motie GroenLinks in het kader van BDS
In de regioraad werd overigens naar aanleiding van het mailbombardement een motie van GroenLinks ingediend waarin ‘mensenrechten’ als eis aan toekomstige busconcessies werd toegevoegd. De bijdrage van raadslid Harry van den Bergh (PvdA, Amstelveen) overtuigde een grote meerderheid om niet voor die motie te stemmen. Immers, het de regioraad vergadert over binnenlandse zaken en niet over buitenlandse mensenrechten-problematiek. Alleen GroenLinks en de SP stemden voor de motie. Zij stonden alleen.

BDS in Nederland
Het is niet voor het eerst dat de beweging Boycot, Desinvesteren en Sancties (BDS) in de polder van zich laat horen. Zo verstoorden de pro-Palestijnse activisten enkele jaren terug een optreden van de gevierde Israëlische toneelspeelster Lea Koenig. Dat gebeurde in het Amsterdamse Compagnietheater, waar de bejaarde actrice haar voorstelling niet kon afmaken wegens de demonstranten. Dit jaar nog gingen aan BDS gelinieerde activisten Nederlandse supermarkten af, op zoek naar producten uit Israël die mogelijk op de West Bank of Golan Hoogvlakte waren vervaardigd. Ze etiketteerden de producten. Na Tweede Kamervragen stelde minister Bert Koenders (PvdA) van Buitenlandse Zaken geen bezwaar tegen de actie te hebben.

BDS buiten Nederland
Internationaal gezien is de BDS-beweging in vele westerse landen actief. De activisten vinden dat er in Israël apartheid heerst, hoewel het slechts moeilijk een-op-een te vergelijken is met het Zuid-Afrika van voor 1994. Met dit argument trekken ze bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen over de streep om Israël op welke manier dan ook te boycotten. Zo waren er in Spanje overheden die dit deden. Zij werden teruggefloten door het hooggerechtshof. In Groot-Brittannië zijn het de studentenorganisaties en universiteiten die zich bij BDS aansluiten, en in Canada heeft de beweging voet aan de grond gekregen binnen de Groene Partij. Daar ontstond deze zomer een crisis in de partijtop om BDS.

 

Bron: Jonet 21-12-2016