Typography

Afgewezen asielzoekers blijven in Nederland plakken. Ook als aan hen meermaals is verteld dat ze weg moeten, gaan ze niet.

Dat blijkt andermaal uit vertrekcijfers. Deze krant vroeg bij het ministerie van Veiligheid en Justitie op hoeveel mensen die afgewezen werden voor het kinderpardon, echt zijn vertrokken. Dat gebeurt maar mondjesmaat. De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) heeft nog steeds 950 mensen in het vizier die afgewezen zijn voor het kinderpardon en nu eigenlijk weg moeten.

Het kinderpardon startte begin 2013. De regeling werd door de PvdA afgedwongen en was bedoeld voor asielzoekers die al afgewezen waren, maar die kinderen hebben die hier meer dan vijf jaar wonen. Wie voor deze regeling zou worden afgewezen, zou echt weg moeten, stelde het kabinet. Het blijkt een lege huls.

Grootste deel blijft
Van de groep die opnieuw werd afgewezen voor deze laatste kans, aanvankelijk circa 1700 mensen, blijkt het grootste deel gewoon hier te blijven. In drie jaar tijd zijn maar 140 mensen uit deze groep onder toezicht uit Nederland vertrokken. Ongeveer 450 vertrokken ’op eigen gelegenheid’. Dat kan echter ook betekenen dat ze hier illegaal verblijven, uit het zicht van de overheid. Sommigen kregen alsnog een vergunning.

Het vertrekbeleid is in Den Haag al tijden een pijnlijk punt. De meeste politici zien in dat het funest is voor het draagvlak van het asielbeleid als dit niet goed wordt geregeld. Echte vluchtelingen mogen hier wonen, maar als afgewezen migranten ook gewoon kunnen blijven plakken omdat ze weigeren weg te gaan en het Nederland juridisch niet lukt om deze groep gedwongen uit te zetten, straalt dat slecht op de hele sector af.

’Echt een lachtertje’
PVV-Kamerlid Fritsma weet dat het al tijden slecht gaat met het vertrekbeleid, maar schrikt toch van de cijfers. „Het aantal mensen dat aantoonbaar vertrokken is, is echt een lachertje.” Het toont volgens hem andermaal aan dat het instellen van een pardon ervoor zorgt dat vrijwel iedereen blijft, ook de migranten die er geen recht op hebben. „Ze krijgen er hoop door en willen niet meer weg, omdat ze weer denken hier een kans te maken, ondanks al die eerdere afwijzingen. Dat komt ook door al die activisten die om hen heen hangen.”

 

 

Bron: Telegraaf 22-12-2016