Typography

Al sinds 2013 steunt de Stichting Kinderpostzegels organisaties met een anti-Israëlische politieke agenda.
En benadeelt zo Israëlische kinderen.

Als gevolg van alle negatieve publiciteit die dat de afgelopen jaren gaf, steunt het dit jaar wel andere Palestijnse organisaties. Echter, twee daarvan vallen onder Pax Christi, dat partij kiest in het conflict en actief is in boycotacties van Israëlische producten.

Dus wéér worden Palestijnse organisaties gesteund die politiek bezig zijn, die bezig zijn om de schuld van het conflict bij slechts één partij te leggen. En die met hun oproepen tot boycots Israël en dus ook Israelische kinderen willen treffen. Het oproepen tot boycots van slechts één partij (de enige Joodse staat) bij slechts één van de wereldwijd honderd betwiste gebieden getuigt tevens van discriminatie.

Wie bijvoorbeeld de website van het door Kinderpostzegels nieuw gesteunde ‘Arab Educational Institute’ bekijkt, ziet niets over een streven om in vrede met Israëli’s samen te leven. Maar wel veel over boycots en over andere tegen Israël gerichte (politieke) activiteiten.

Het is een trieste geschiedenis.
Jarenlang doneerde de stichting Kinderpostzegels aan de Palestijnse Holy Land Trust, dat ook trainingen voor Hamas verzorgde.
Hamas, dat in haar Handvest nog altijd stelt dat het islamitische plicht is om de Joden uit te roeien.

In 2014 besteedden een 25-tal media hier aandacht aan.

De website van Kinderpostzegels biedt nog altijd geen duidelijkheid of openheid over dit beleid. Elk jaar moeten bezorgde ouders en donateurs daar opnieuw naar vragen. Zij krijgen dan misleidende of zelfs volledig onjuiste antwoorden.

Vorig jaar bijvoorbeeld ontkende de stichting Kinderpostzegels in haar communicatie dat het de Holy Land Trust nog steunde, maar bij doorvragen van journalisten moest zij dit alsnog toegeven. Zelfs de directeur van Kinderpostzegels mevrouw van Haaren ontkende het eerst in een radio-interview, maar bij doorvragen gaf zij het toe: “Wij betreuren het enorm dat zij samenwerken met de Holy Land Trust.”

De directeur zei daarover in de uitzending:
“Wij zijn hier natuurlijk ook wel weer van geschrokken en wij zullen ons opnieuw beraden hoe wij hier mee om moeten gaan.”

Dat heeft nog weinig uitgehaald. Dit jaar laat Kinderpostzegels weten, trouwens weer alleen als daarom gevraagd wordt: “In Bosnië-Herzegovina, Cambodja en de Palestijnse Gebieden komen er geen nieuwe projecten meer bij, aangezien wij onze activiteiten in deze gebieden afbouwen.”

Ook deze informatie klopt weer niet, want er wordt dit jaar integendeel een tiental nieuwe projecten gesteund – waaronder opnieuw van organisaties die (ook) een politieke agenda hebben.

Toch strijkt de directeur voor dit wanbeleid jaarlijks ruim een ton op en stuurt goed bedoelende maar onwetende Nederlandse kinderen daarvoor op pad.

 

Bron: Likoed Nederland 25-09-2016