Typography

Op SBS 6 predikt hij iedere zondag liefde en genade. Maar tegen de mensen in zijn kerk slaat tv-dominee David Maasbach een heel andere toon aan.

Ex-volgelingen zeggen dat de Hagenaar gemeenteleden aanzet om te breken met familie en vrienden. En wie kritiek uit, wordt uit zijn gemeenschap gestoten. Het contrast tussen wat de Haagse televisiedominee iedere zondagochtend predikt bij SBS6 en hoe hij achter de schermen opereert, is groot. Leden van zijn kerkgemeente worden aangezet aan om te breken met familie en vrienden. Veel trouwe bezoekers van zijn kerk krijgen vroeg of laat te verstaan dat ze geen contact meer met hen kunnen hebben.

Dat blijkt uit onderzoek van online magazine De Correspondent. ,,Maasbach gelooft dat je besmettelijk bent als je rebelleert tegen het leiderschap", vertelt een van hen. Volgens de ex-volgelingen verlangt de voorganger van zijn medewerkers en kerkleden ultieme trouw: ze moeten diens stichting Johan Maasbach Wereldzending op de eerste plaats zetten.

Breken of uit kerk gestoten
Wie bijvoorbeeld ouders heeft die kritisch over hem zijn, krijgt de keuze: alle contacten met hen verbreken of uit de kerk gestoten worden. ,,Toen ik weigerde om met bepaalde mensen te breken en moest vertrekken, wilde op één persoon na niemand meer iets met me te maken hebben", vertelt een ex-medewerker. ,,Mensen met wie ik goed contact had, vrienden - in één keer: bam."

David Maasbach, een van de zichtbaarste voorgangers van Nederland. Zoon van Johan Maasbach, een van de bekendste Nederlandse predikers van de vorige eeuw. Zap je op zondagochtend tussen 09.00 en 10.00 uur langs SBS6, dan zie je een gedecideerde David in pak en met Haags accent vertellen over de liefde van Jezus.

Religieus mini-imperium
Zijn boodschap: je kunt pas volledig mens worden als je God aanneemt als je redder. En afstand neemt van alles wat tussen jou en God in staat. Kies je zo voor God, dan mag je wonderen verwachten. Maasbach noemt zichzelf 'de gezalfde des Heren'. Hij bestiert een religieus mini-imperium. Dat bestaat niet alleen uit zijn Haagse kerk en uit een productiehuis voor tv-uitzendingen, maar ook uit negen kerkelijke filialen elders in het land. Zo zijn er Maasbach-kerken in Amsterdam en Utrecht. Verder geeft hij boeken uit, en cd's van zijn kerkelijke huisband.

De stichting is een van de grondleggers van de Nederlandse pinksterbeweging. De meeste personeelsleden wonen in een huizenblok dat vastzit aan de kerk, in een huis dat ze huren van een van de kerkelijke organisaties. Daardoor zijn ze voor bijna alles van hem afhankelijk, zeggen de ex-volgelingen. Wie tot persona non grata wordt verklaard, moet een nieuw leven opbouwen. Niet ieder kerk- of personeelslid moet volgens hen breken. Maar volgens de ex-volgelingen heeft iedere medewerker één of meerdere personen met wie ze niet meer mogen omgaan.

Hier scheiden onze wegen
,,Broeder Maasbach was heel duidelijk", vertelt een gemeentelid. ,,Hij vroeg me om naar zijn kantoor te komen en begon over mensen in mijn familie die waren overgestapt naar een andere kerk. Hij zei: breek met ze. Toen ik dat weigerde, zei hij: dan scheiden onze wegen hier. Je kiest ervoor om hen te volgen." Van de medewerkers is er zeker weten niet eentje die niét met iemand heeft moeten breken, zegt een andere ex-medewerker.

,,Het idee dat je moet breken met je ouders kun je in ieder geval herleiden op een uitspraak van Jezus", zegt godsdienstsocioloog en sektenkenner Hijme Stoffels van de Vrije Universiteit (VU). ,,Dat je om hem te kunnen volgen je ouders 'moet haten'. De meeste pinkstergemeenten vatten dat op als: je moet zorgen dat Jezus in je leven op de eerste plaats staat. Maasbach neemt dat heel letterlijk."

Desertie zit hem dwars
De afgelopen jaren zag de voorganger volgelingen vertrekken naar andere kerken. Die 'desertie' zit Maasbach dwars, zeggen de ex-volgelingen. Naar schattingen heeft hij nog honderd tot tweehonderd kerkleden.
Wim Peters, die vanaf 2006 tot begin dit jaar lid was van de kerkgemeente, zegt dat de voorganger hem meermaals verslag uitbracht nadat hij mensen ertoe had aangezet om te breken. Peters: ,,Dan vertelde Maasbach: ik heb die en die gezegd dat hij contact met familie moest verbreken  'toedeledokie'."

Banden doorsnijden
Waarom Maasbach daarop aanstuurt, is niet bekend. Hij en zijn organisatie zijn niet bereikbaar voor commentaar. Hij maakt er geen geheim van dat hij breken met familie soms noodzakelijk vindt. In enkele preken die op internet staan, waarschuwt hij zijn volgelingen dat het soms nodig is om banden door te snijden. U kunt ook vandaag de 'stem van de slang' horen, zei hij vorig jaar met Pinksteren. ,,En die stem, die komt soms ineens door een broeder of zuster tot je."

Even later buldert hij: ,,Je moet bréken!''

,,Ja, maar broeder David... het is mijn familie.''

,,Nou, wat!"

Het is, zo waarschuwde hij, geen tijd om sentimenteel te doen over familiebanden. Bedenk dat je in de eerste plaats toebehoort aan God en de gemeenschap van mensen die hem écht volgen. 

 

Bron: ad.nl 30/06/2016