Typography

Marokko is toch akkoord gegaan met een verlaging van de uitkeringen van Nederlanders die in Marokko wonen. Enkele weken voordat Den Haag het verdrag wilde opzeggen, heeft de regering in Rabat een aanvullende eis van tafel gehaald.


WESTELIJKE SAHARA

Het aangepaste verdrag is dit weekeinde door Marokko getekend, meldde minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) zondag. Hierdoor gaan vanaf 1 oktober nieuwe uitkeringen van Marokkaanse Nederlanders in Marokko omlaag. Bestaande uitkeringen blijven gelijk. Vanaf 2021 kunnen mensen helemaal geen kinderbijslag meer krijgen voor kinderen die in Marokko wonen. AOW valt buiten het akkoord.

Eind september vorig jaar leek er een akkoord te zijn, toen de Marokkanen plotseling met een nieuwe eis kwamen. Nederlandse uitkeringen zouden ook naar mensen in de bezette Westelijke Sahara moeten gaan. Dat was onaanvaardbaar voor Nederland. Die eis heeft Marokko nu ingetrokken.

KINDERBIJSLAG

Wel zijn er nog enkele aanpassingen aangebracht in het verdrag, laat Asscher de Kamer weten. Er komt een financiële tegemoetkoming voor een aantal mensen met kinderbijslag en gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Ook zijn er werkafspraken gemaakt over vermogensonderzoeken in Marokko van mensen die een uitkering krijgen in het kader van de Participatiewet.

In de Tweede Kamer was vooral door de VVD aangedrongen op aanpassing van het verdrag. Coalitiepartner PvdA was tegen. Ook minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) waarschuwde eerder dat opzegging de relatie met Marokko onder druk zou kunnen zetten.

Zowel de Tweede als de Eerste Kamer had al ingestemd met annulering van het verdrag. Dat zou voor 1 juli gebeuren om het op 1 januari 2017 te kunnen stoppen. Jaarlijks vloeien enkele tientallen miljoenen euro's aan uitkeringen naar Marokko.

 

Bron: metronieuws.nl 05-06-2016