Typography

In Nederland zijn jihadisten die in eigen land strijd willen voeren. Dit kan betekenen dat ze ook hier een aanslag willen plegen, zo concludeert de geheime dienst AIVD in zijn jaarverslag over 2015. „De oproepen van zowel Islamitische Staat (IS) als al-Qaida om in eigen land aanslagen te plegen, werken daarbij stimulerend.''


WAPENS
Momenteel lopen er onderzoeken naar acute dreigingen tegen en in Nederland. AIVD heeft geconstateerd dat er jihadisten in Nederland zijn die zoeken naar wapens. „Het is niet altijd duidelijk met welk primair doel die wapens worden gezocht’’, schrijft de dienst. „Wapens in handen van jihadisten hoeven niet per se voor terroristische aanslagen worden gebruikt, maar gezien voorbeelden in onder andere Canada, de Verenigde Staten en Frankrijk, is de kans hierop wel reëel.''

Volgens de AIVD zijn er drie vormen van dreiging. Syriëgangers die met gevechtservaring naar Nederland terugkeren, gefrustreerde jihadisten die worden tegengehouden als ze willen uitreizen naar strijdgebieden en extremisten die in Nederland zelf strijd willen voeren.

ASIELZOEKERS
Bij het terrorisme-onderzoek krijgt de grote instroom van asielzoekers extra aandacht. De inlichtingendienst doet dit om te kijken of die gevolgen heeft voor de veiligheid in Nederland. Vorig jaar nam de AIVD enkele meldingen onder de loep, maar zag het geen aanwijzingen dat terroristische organisaties hier structureel misbruik van maakten. 

 

Bron: Metronieuws.nl 21-04-2016