De wedergeboorte van Israël als een natie-staat, in zo'n volmaakte overeenstemming met profetieën van duizenden jaren oud, is het meest tastbare bewijs dat God echt bestaat, en dat Hij trouw is aan Zijn Woord. De video hierboven is een onderdeel van een veel grotere serie, die de Messiaanse bediening One For Israel op zijn Hebreeuwse internetportaal iGod.co.il heeft geplaatst.

Het doel van deze video's is om er voor te zorgen dat andere Israëlische Joden, van wie er zo velen God de rug hebben toegekeerd, omdat ze teleurgesteld zijn in de huidige religieuze leiders, dit aangereikte bewijsmateriaal weer gaan onderzoeken.

Bron: Israel Today 31-05-2016