Typography

In Hebron werd onlangs de nagedachtenis aan de Palestijnse terrorist Baha Alyan geëerd met allerlei festiviteiten.
Deze terrorist doodde samen met nog een mededader op 13 oktober 2015 in een bus in Jeruzalem drie willekeurige passagiers (51, 76 en 78 jaar oud) en verwondde er nog zeventien.

Onder de zwaargewonden was ook de Nederlandse christen Marike Veldman (69), die door hem zes maal werd gestoken. Het maakte niet uit dat zij bijna veertig jaar als pleegmoeder heel veel Palestijnse kinderen liefdevol heeft opgevangen en verzorgd.
De jeugdige dader Alyan wordt vanwege deze terroristische aanval door de Palestijnse Autoriteit (PA) veelvuldig afgeschilderd als held en als een rolmodel voor kinderen en jongeren.

Zo hield de districtsgouverneur van Nablus een toespraak ter ere van Alyan, die werd gepubliceerd in het officiële dagblad van de PA op 19 maart 2016:

“Het is alsof zijn [Alyan] ziel stijgt boven onze hoofden tegen ons zegt: ‘Wij zijn een generatie die een nationale cultuur moet hebben die onderscheid maakt tussen goed en kwaad, een cultuur die een generatie zal laten leiden in plaats van geleid worden.'”

Ook de Palestijnse ‘Organisatie voor de Ontwikkeling van Plattelandsvrouwen’ hield in Hebron een groots eerbetoon voor Baha Alyan, op internationale vrouwendag 8 maart 2016.
Deze organisatie vermeldt op haar website dat zij recentelijk subsidie heeft ontvangen van de Nederlandse overheid, via de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ramallah.

Waarom blijft die Nederlandse Vertegenwoordiging door gaan met geld geven aan allerlei dubieuze Palestijnse organisaties die terrorisme vergoelijken of zelfs bevorderen?

Al vijf jaar geleden sprak de Tweede Kamer uit dat de geldstroom naar de Palestijnse Autoriteit moest stoppen als die door zou gaan met de geweldverheerlijking en de ophitsing tegen Joden.
Het is echter alleen maar erger geworden – heel veel erger.

Ook wordt – ondanks een andere motie van de Tweede Kamer – nog steeds geld voor ‘ontwikkelingshulp’ gebruikt voor het betalen van salarissen aan terroristen.

En nu blijkt dat zelfs Nederlands geld wordt gebruikt voor de verering van een terrorist die een bejaarde Nederlandse vrouw heeft neergestoken met als doel haar te doden.

Hoeveel slachtoffers van terreur – Joods en niet-Joods – moeten er wereldwijd nog vallen, voordat de Nederlandse regering stopt met geld te geven voor het aanmoedigen van terreur en terroristen?

 

Bron: Likoed Nederland 05-04-2016