Typography


D66 wil geld terug van Israël

DEN HAAG - D66 wil dat het kabinet geld terugvraagt van Israël omdat het land een Nederlands hulpproject voor de Palestijnen in bezet gebied heeft verwoest. Sjoerd Sjoerdsma wil het woensdag aan de orde stellen tijdens een overleg met minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken).

 

,,Onbegrijpelijk dat een bondgenoot ongestraft deze projecten kan slopen'', zegt buitenlandwoordvoerder Sjoerdsma. Eerder dit jaar is volgens hem een landbouwproject op de Westelijke Jordaanoever getroffen waar Nederland 10 miljoen dollar aan heeft bijgedragen.Israël is al jaren bezig met het verwoesten van Europese hulpprojecten, zegt de D66'er. ,,Het is onderdeel van een campagne.'' En het land ,,schermt'' er nu mee dat het om een vergelding gaat voor het Europese etiketteringsbeleid. Op producten van Israëlische nederzettingen uit bezet Palestijns gebied mag niet meer 'made in Israël' staan. Er moet op staan dat ze afkomstig zijn ,,uit land dat sinds 1967 door Israël is bezet''.Sjoerdsma wil dat het kabinet de Israëlische regering duidelijk maakt dat dit beleid niet langer kan. Hij wijst er verder op dat in België de Israëlische ambassadeur om deze kwestie al op het matje is geroepen.
Bron: De Telegraaf 09-03-2016

Brief aan Sjoerd Sjoerdsma – column Brigitte Wielheesen

‘Geachte heer Sjoerdsma, beste Sjoerd, beste Democraat,

Met ontzetting las ik op Jonet dat u wilt dat het kabinet geld eist van Israël omdat zij een Nederlands hulpproject voor de Palestijnen in de Westbank zou hebben ‘verwoest’. Er zijn een heleboel politici die zomaar wat roepen om aandacht te krijgen. Dat mag van mij wel wat ‘minder’! Nu weet ik dat negatieve fixatie als Tweede Kamerlid op Israël u niet vreemd is. Er bestaat een woord voor uw gotspe om uw vraag aan het kabinet een dag na de verschrikkelijke golf van terroristische aanslagen in Israël, in te dienen. Ik heb veel vragen maar eerst de feiten.

Voordat u in de Tweede Kamer zitting nam, werkte u, bijna een jaar als beleidsmedewerker in Ramallah op de Westbank en heeft u gewerkt aan de toekenning van ontwikkelingshulp aan de NGO’s in de Palestijnse Gebieden. U weet dan ook dat sinds de Oslo-akkoorden van 1994 de Westbank is opgedeeld in drie gebieden: A, B en C. In gebied C waar bijna zes procent van de Palestijnse bevolking woont, heeft het Israëlische leger de regie over het burgerlijk bestuur en gaat zij over het veiligheidstoezicht. In de praktijk betekent dit dat als je op dat land wilt bouwen of het land wilt verbouwen je hiervoor een (bouw)vergunning moet aanvragen volgens Israëlische wetgeving. Zo werkt het ook in Nederland. In Nederland behoor je ook een vergunning aan te vragen en als je die niet krijgt, kun je dus niet bouwen. En als je hem niet aanvraagt en toch bouwt dan noemen we dat illegaal. Ik begrijp dan ook niet dat de Nederlandse regering ontwikkelingsgeld steekt in illegale hulpprojecten!

Waarom vraagt u het Nederlandse kabinet om van Israël tien miljoen euro te eisen voor het ‘verwoesten’ van een illegaal hulpproject? Op Radio 1 goochelt u met cijfers en zegt u dat één procent van de bouwaanvragen in gebied C wordt gehonoreerd. Raad eens? Als u alle informatie juist had vergaard, dan zou u weten dat de cijfers die beschikbaar zijn niet overeen komen. De cijfers van het aantal bouwaanvragen die door Israël in gebied C worden gehonoreerd, variëren tussen de 1,6 procent en zestig procent. Hoeveel van deze aanvragen onvolledig zijn of niet passen binnen de eisen van het bouwbesluit is onduidelijk. Echter, en dat wist u al, is de politieke strategie van Palestijnen en linkse activisten om door indiening van onvolledige en niet passende bouwaanvragen het cijfer richting de door u genoemde één procent te manoeuvreren! Je hoeft er niet voor gestudeerd te hebben om te concluderen dat de waarheid ergens in het midden ligt. Overigens in Nederland en België wordt circa vijftig procent van de bouwaanvragen niet gehonoreerd. Correcte vraag aan het kabinet zou dan ook moeten zijn om Israël te compenseren voor de gemaakte kosten om dat illegale hulpproject te ‘verwoesten’?

De Palestijnse Autoriteit heeft meerdere miljarden aan ontwikkelingshulp ontvangen. Nederland geeft jaarlijks 18 miljoen euro en Europa 200 miljoen euro aan ontwikkelingshulp op een bevolking van bijna drie miljoen mensen in de Westbank. Palestijnen krijgen de meeste ontwikkelingshulp per hoofd van de bevolking ter wereld!
Hebben ze het geld en de goederen die aan ontwikkelingshulp zijn ontvangen, gebruikt voor hun economische en sociale ontwikkeling? Of hebben ze deze middelen gebruikt voor eigen gewin, corruptie, het kunstmatig in stand houden van de vluchtelingenstatus, terroristische infrastructuur en wapens? Dit zijn de vragen die u onze regering moet stellen!

De Palestijnse Autoriteit financiert maandelijks tussen de 400 euro en 3.500 euro aan terroristen en hun gezinnen. Die 3.500 euro is vijf keer het gemiddelde maandsalaris van een Palestijnse werknemer! Waar komt dit geld vandaan? Wordt ons belastinggeld gebruikt voor het financieren van terroristen en hun families?

Mijn vraag als Democraat aan u: Wilt u dat Israël als de enige stabiele democratische staat in het Midden-Oosten vernietigd wordt?

Zoals u zult weten, bereidt het Israëlische leger zich voor op een aanval van Hezbollah aan de noordgrens en een aanval vanuit het Gaza in het zuiden van Israël. Deze oorlog samen met de toenemende golf van terroristische aanslagen in Israël, zal veel levens van Israëlische jongens en meisjes eisen. In vergelijk met het riante salaris van terroristen ontvangen Israëlische dienstplichtigen een habbekrats van maximaal 285 euro per maand aan salaris om een democratie te verdedigen. Het gaat niet goed met de Israëlische economie en nog een oorlog kan weleens het faillissement van de enige democratische staat in het Midden-Oosten betekenen. Laten we hopen dat die oorlog nooit komt, want er zullen geen winnaars zijn.

Sjoerd, wees die Democraat die zijn huiswerk maakt, de juiste vragen stelt en wees niet die politicus die zomaar wat roept! Is het niet tijd om het kabinet op te roepen om alle ontwikkelingshulp richting de Palestijnse Autoriteit direct te stoppen en daarvoor in de plaats Israël financieel te ondersteunen om haar democratisch bestaan te waarborgen.’

Bron: Jonet.nl 13-03-2016