Typography

Exact 924 dagen nadat de bouwovereenkomst werd ontbonden, treffen Lawei-directeur Stef Avezaat en bouwer Hans van Norel elkaar komende week bij de rechter. Vijf vragen over de zitting.

Wat is de hoofdvraag bij de zitting, dinsdag en woensdag, in Utrecht?
De Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) , die de zaak behandelt, wil antwoord geven op de vraag of directeur Stef Avezaat van schouwburg De Lawei in september 2014 aannemer Van Norel uit Epe terecht naar huis stuurde. Volgens Avezaat deed de bouwer zijn werk niet volgens afspraak, waardoor de verbouwing van de schouwburg vertraging opliep. Avezaat voelde zich, om het theater te redden, genoodzaakt Van Norel van het werk te halen.

Hoe ziet de tweedaagse eruit?
De RvA heeft voor het eerst beide partijen aan tafel. De afgelopen twee jaar hebben de advocaten van Van Norel en De Lawei deze mondelinge zitting voorbereid. Er zijn drie schriftelijke rondes geweest waarbij ze op elkaar konden reageren. Nu hebben de advocaten twee dagen de tijd om mondeling te reageren op elkaars dossiers én beschuldigingen. Ook zal de RvA de beide partijen uithoren om tot een antwoord te komen. De zitting is – op verzoek van Van Norel en De Lawei – achter gesloten deuren. Publiek en pers zijn niet welkom.

Wat zijn de scenario’s?
Het zijn er voor het gemak drie. Of De Lawei krijgt gelijk, of Van Norel krijgt gelijk of de ze vinden elkaar ergens in het midden. Hoe dan ook zal de schuldvraag worden beantwoord.

Op basis daarvan zal de RvA met een financiële afrekening komen. Beide partijen hebben claims bij elkaar neergelegd en willen geld van elkaar zien. De Lawei voor geleden schade en het (meer)werk dat de nieuwe aannemer Friso Bouwgroep aan de schouwburg heeft gehad om de cultuurtempel af te krijgen. Van Norel vindt dat hij onterecht van de bouwplaats is afgehaald en wil daar voor gecompenseerd worden.

Het antwoord op de schuldvraag en de afrekening kunnen nog maanden op zich laten wachten. Na de tweedaagse zitting trekken de rechters van de RvA zich terug. Ze komen binnen tien weken met het vonnis. Mocht dat een van beide partijen niet naar de zin zijn, dan is hoger beroep mogelijk. Dit moet binnen drie maanden na het verschijnen van het vonnis aangetekend worden.

Wat is de rol van Smallingerland in het verbouwdrama?
Smallingerland heeft de verbouw voor een groot gedeelte gefinancierd, ruim 14 miljoen euro. Het maakt het college van b. en w. en in het bijzonder verantwoordelijk wethouder Marja Krans (ChristenUnie, Cultuur) nauw betrokken bij het conflict en dus ook kwetsbaar. Krans wist van het ontsporen van de verbouwing, maar nam de raad niet op tijd in de verbouwsores mee. Toen de raad wel op de hoogte werd gebracht, was het te laat. Sindsdien ligt ze onder het vergrootglas.

In afwachting van deze procedure heeft Smallingerland in oktober 2014 De Lawei een extra subsidie toegekend van 3,75 miljoen euro. Tot en met juni 2016 is er door De Lawei 4,15 miljoen euro betaald voor het afronden van de verbouwing en het voeren van de juridische procedure. Minus het bedrag van de gemeente, betekent dit dat de schouwburg voorlopig 400.000 euro zelf heeft meebetaald. Afhankelijk van het vonnis vloeit er geld terug naar De Lawei, en dus ook naar de gemeente. Verliest De Lawei, dan zal dat de kas van Smallingerland ook raken.

Wat staat er voor Smallingerland op het spel?
Naast de miljoenen vooral geloofwaardigheid. Het college heeft de raad tijdens de verbouwing niet altijd volledig geïnformeerd, de kant van De Lawei gekozen en extra geld beschikbaar gesteld, zonder zekerheid dat het geld terugvloeit.

Omdat Avezaat officieel de bouwheer is, staat Smallingerland deze week aan de zijlijn. Het college moet vertrouwen op het dossier dat de directeur heeft samengesteld.

De openlijke steun, het vertrouwen in Avezaat en de miljoenen die er mee gemoeid zijn, zorgen ervoor dat in Drachten wethouders, raadsleden en burgers op scherp staan. Alle ogen zijn gericht op de rechtszaal in Utrecht en in het bijzonder op Avezaat. Hij verdedigt deze week niet alleen ‘zijn’ Lawei, maar ook de geloofwaardigheid van het gemeentebestuur.

 

Bron: LC.nl 18-03-2017