Typography

Drie Drachtsters willen een oude SRV-wagen aanschaffen om hiermee kinderen die in armoede leven van gratis spullen te voorzien. Ze zijn een crowdfundingsactie begonnen.

Een kind zonder fiets, met weinig of geen speelgoed of in veel te kleine sportschoenen. Sjoukje Leeverink, haar zus Marije Zwiers en hun moeder Aukje Leeverink uit Drachten hebben tijdens hun werk in het onderwijs en de zorg veel jongeren gezien die opgroeiden in armoede. ,,It is sa skrinend as bern de dupe wurde fan de finansjele problemen fan harren âlden’’, stelt Sjoukje

Stichting
Het inspireerde hen tot de oprichting van DOK16. Deze stichting helpt kinderen van nul tot zestien jaar die door geldzorgen van hun ouders niet veilig of niet prettig opgroeien. Er worden praktische goederen ingezameld -,,alles wat in bern mar brûke kin’’- , waar nodig opgeknapt en vervolgens weggegeven aan jongeren in Drachten en omgeving.

,,Wy hantearje gjin strikte ynkommensgrins. Helpferlieners, minsken as learkrêften, ferloskundigen, ien fan de tsjerke, mar ek âlden sels kinne bern oanmelde’’, zegt Sjoukje. ,,Sa kinne wy ek de bern helpe fan âlden dy’t krekt boppe de ynkommensgrins fan bygelyks de Voedselbank sitte, mar dy’t dochs sappelen moatte. En ek de bern mei âlden dy’t net mei jild omgean kinne.’’

Dagbesteding
Bijzonder is dat het werk van de stichting uitgevoerd wordt door mensen met een beperking die werken op dagbesteding Pyriet in Drachten. Zij halen de gedoneerde spullen als meubeltjes, fietsen, speelgoed en baby-uitzet op, kijken deze na, maken ze schoon en voeren eventueel reparaties uit. ,, It is foar harren hiel spesjaal dat se wat foar de maatskippij betsjutte kinne.’’

De dagbesteding vindt plaats in de loods voor de woning van Marije en haar man Thomas aan de Pyriet. Omdat ze hier van de gemeente Smallingerland geen uitgifteloket mogen beginnen, willen Marije, Sjoukje en Aukje het verdelen van de spullen vanuit een oude SRV-wagen doen. ,,Utjefte fan spullen mei allinnich yn it sintrum, mar dêr binne de panden foar ús te djoer.’’

Rijdende winkel
,,Uitgifte vanuit een rijdende winkel scheelt niet alleen in de kosten, het is meteen ook heel laagdrempelig.''

Uitgifte vanuit een rijdende winkel scheelt niet alleen in de kosten, het is meteen ook heel laagdrempelig. ,,Wy witte dat de need yn Houtigehage heech is. Foar in mem allinnich mei trije lytse bern is it net te dwaan om fanút dit doarp nei Drachten te fytsen. It is hiel weardefol dat wy mei de wein nei Houtigehage kinne. Wy binne aanst wêr’t de need is.’’

Het idee is dat de kinderen die in aanmerking komen voor hulp hun nieuwe spullen straks betalen met stempels. Ze krijgen er twaalf per jaar om uit te geven bij DOK16. Sjoukje: ,,Dy stimpels binne ús faluta. Dat is foar de kliïnten fan de Pyriet ek wer maklik te dwaan.’’ De initiatiefnemers hopen dat de wagen niet alleen een winkel, maar ook een ontmoetingsplek wordt.

Om een oude zuivelwagen aan te kunnen schaffen, moet er 7000 euro op de plank komen. Hiervoor is de stichting een crowdfundingsactie begonnen. In ruil voor een bijdrage krijgen gevers bijvoorbeeld een rondleiding, naamsvermelding op de website of een logo op de kar. De actie duurt tot 31 januari. Als deze slaagt, zal de weggeefwinkel daarna vrij snel de weg op gaan.

 

Bron: LC 27-12-2016