Typography

Smallingerland peinst er niet over om de ‘ondermijnende’ bed-bad-broodregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers te schrappen.
Staatssecretaris Klaas Dijkhoff wil gemeenten verbieden de opvang aan te bieden. Dijkhoff (VVD, asielzaken) vindt dat de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers exclusief aan het rijk is voorbehouden en noemt het onacceptabel dat gemeenten opvang blijven bieden.

Er is dan altijd een een vangnet voor uitgeprocedeerde asielzoekers, waardoor de plicht om mee te werken aan terugkeer naar land van herkomst ,,aan zeggingskracht inboet’’, stelt de staatssecretaris. ,,Gemeenten ondermijnen daarmee het terugkeerbeleid van het kabinet.’’

In Drachten worden in drie woningen twaalf uitgeprocedeerde asielzoekers gehuisvest. Dertien anderen wonen bij mensen thuis. ,,Als gemeente heb je zorgplicht voor iedereen binnen de gemeentegrenzen’’, vindt wethouder Jos van der Horst van Smallingerland.

Hij noemt het ,,onbestaanbaar’’ dat het kabinet nu de ogen sluit voor de gevolgen van eigen beleid. Van der Horst vindt dat het ,,onwaardige asielbeleid’’ van het kabinet illegaliteit in de hand werkt. ,,Het is een schandalige opstelling. Ik kan er woest van worden.’’

Gisteren klapte een overleg tussen het rijk en de gemeenten, dat anderhalf jaar duurde. Gemeenten willen opvang blijven bieden.
Het kabinet ziet dit liever centraal geregeld op acht plekken in het land waar de uitgeprocedeerde asielzoekers worden voorbereid op hun vertrek. Andere gemeenten – er zijn nu zeventien die bed-bad-brood bieden – moeten dan afzien van opvang. De discussie over de opvang leidde in het voorjaar van 2015 tot een bijna-kabinetscrisis tussen de twee coalitiepartijen VVD en PvdA.

Dijkhoff wil nu aan de touwtjes trekken en hint op een verbod van de opvanglocaties in gemeenten. Gemeenten die niet luisteren worden beboet. Zij krijgen minder geld van het rijk.
De bewindsman weet dat dit niet één-twee-drie is geregeld. Daarmee legt hij ‘bed-bad-brood’ op het bordje van het nieuwe kabinet en wendt hij een nieuwe crisis tussen de coalitiepartijen af.
VVD en PvdA stonden gisteren in hun standpunt direct tegenover elkaar. VVD vindt dat gemeenten geen opvang moeten bieden, PvdA wil een ,,menswaardige opvang’’.

Smallingerland bereidt asielzoekers samen met Vluchtelingenwerk, de Bethelkerk en de Interkerkelijke Werkgroep voor op hun terugreis. Van der Horst: ,,Wij gaan in Smallingerland verder dan alleen bed, bad en brood.’’
De wethouder laat zich niet gek maken door de dreigementen van Dijkhoff. Smallingerland is niet financieel afhankelijk van het rijk.

De jaarlijkse kosten voor de woningen en het leefgeld voor de uitgeprocedeerden worden betaald uit de WMO-pot van de gemeente. Het bedrag, dit jaar 160.000 euro, staat voor 2017 al klaar. ,,Wij gaan gewoon door’’, zegt Van der Horst stellig.

 

Bron: LC 22-11-2016