Typography

Het voorstel van de heer Van der Schaaf past namelijk naadloos binnen de huidige tijdgeest van de veranderende wereld. Die geest wordt voor een groot deel beïnvloed door de berichtgeving van de mainstream van de media over het conflict tussen Israël en de Palestijnen. De media vergroten vaak de fouten van Israël en staan nauwelijks stil bij de misdaden van Palestijnse zijde. Zo is er al jarenlang het beeld van een oppermachtig Israël, wat met disproportioneel geweld reageert op de Palestijnen die in een underdogpositie verkeren. Echter wanneer er een heroverweging van een stedenband in het geding is mag – moet zelfs – van een gemeenteraadslid worden verwacht dat hij zich werkelijk verdiept in het conflict en zich niet alleen oriënteert op de beeldvorming in de media en de waan van de dag.

Niet alleen de heer Van der Schaaf, ook alle anderen die bij deze zaak zijn betrokken, zouden zich moeten afvragen, waar Kiryat Ono zich dan zelf schuldig aan zou maken om voortzetting van de stedenband te overwegen. Waarom wordt een stad, en haar inwoners, voor de regeringspolitiek verantwoordelijk gehouden? Israël is immers verwikkeld in een uiterst complexe conflictsituatie. Ook zou ik graag willen weten hoe men in Drachten de Palestijnse kant bekijkt en hoe men over de praktijken van de Palestijnse Autoriteit denkt. Om van Hamas dan nog maar te zwijgen.

Het is zeer te hopen dat het volgend jaar bij de afweging in de gemeenteraad van Smallingerland niet alleen zal gaan om een imago bevorderend signaal naar de veranderde wereld en zich aan te passen aan de tijdgeest. Zelf heb ik namelijk de indruk dat de stedenband tussen Drachten en Kiryat Ono ook tot stand kon komen voor een positief imago van Smallingerland, toen partnerschap met een stad in Israël nog ‘in’ was en er niks mis was met de indruk om Israël te steunen. Nu schijnt dit helaas wel het geval te zijn. Echter om werkelijk tot een brede – en juiste(!) – afweging te kunnen komen is veel meer nodig dan enkel de angst voor enige imagoschade en vooringenomen persoonlijke motieven van raadsleden.

Ik kan niet anders dan alle betrokkenen heel veel wijsheid toe te wensen. Er staat immers veel op het spel . Beëindiging van de vriendschapsband tussen Drachten en Kiryat Ono zou een enorm gezichtsverlies voor Smallingerland betekenen en heel slecht voorbeeld zijn voor de rest van Nederland.

Bron: israel-palestina.info