Typography

Toekomstige invulling zusterverdag
Het college van burgemeester en wethouders heeft deze week (week 15) een voorstel naar de gemeenteraad gestuurd over de toekomstige invulling van het zusterverdrag dat Smallingerland heeft met Kiryat Ono in Israël.


Het voorstel bevat veel achtergronden en historie over de totstandkoming en de (gewenste) invulling van het verdrag vanaf het begin in 1964 tot de dag van vandaag. Alle overwegingen en uitgangspunten van vroeger en nu leiden tot de volgende conclusies in het voorstel aan de raad:

- De gemeente Smallingerland zal het zusterverdrag met Kiryat Ono niet eenzijdig opzeggen. Er zijn nieuwe initiatieven uit de samenleving en die horen ook daar handen en voeten te krijgen. Een zusterverdrag uit het verleden mag daar nog steeds de basis voor zijn. Het zusterverdrag maakt deel uit van onze geschiedenis en die zullen we met elkaar blijven delen, ook als mocht blijken dat nieuwe private initiatieven niet genoeg voedingsbodem in de samenleving hebben. Deze historie is er en die blijft er, ook al is die er alleen in naam.

- Niettemin leren ervaringen uit het verleden ons dat de gemeente telkens aan zet is als de relatie tussen beide steden nieuw leven ingeblazen moet worden. Er is altijd sprake van een aanjagende trekkende rol zonder dat dat voor de langere termijn voldoende inhoud en betrokkenheid in de volle breedte uit de samenleving oplevert. Daarmee wil de gemeente geen enkele betrokkene uit het verleden tekort doen. De gemeente heeft veel waardering en respect voor de inwoners die zich in meer of mindere mate hebben ingezet voor de instandhouding van de wederzijdse contacten. We moeten, met hen, constateren dat de basis wel steeds smaller is geworden in met name de afgelopen twintig jaar.

- Dat in ogenschouw nemend en alles afwegende neemt de gemeente geen initiërende rol op zich en stelt geen structureel geld en ambtelijke inzet beschikbaar.

- De gemeente is terughoudend in het brengen van bezoeken aan Kiryat Ono. De gemeente zal bij zulke uitnodigingen zoeken naar een inhoudelijke met name economische – en kansrijk gebleken - component. Want daar ligt de grondslag voor veel internationale betrekkingen. Als die inhoud er niet of onvoldoende is, kan het gemeentebestuur de afweging maken om niet op uitnodigingen in te gaan.

-  Als er wel wordt besloten tot een bezoek: de gemeente vindt dat de afreizende partij moet staan voor de eigen kosten voor reis en verblijf. Zo blijft de eigen inzet gemotiveerd, transparant en voor iedereen te volgen.

Het raadsvoorstel bevat ook voorstellen voor de toekomstige invulling van de vriendschapsband met Gobabis en algemene uitgangspunten voor mondiaal beleid. Over de relatie met Gobabis nam het college eind vorig al een besluit. Nu zijn alle voorstellen die met het mondiale beleid van de gemeente samenhangen gecombineerd aan de raad aangeboden.

 

Bron: Smallingerland.nl 17-04-2016