Typography

Wij denken allemaal dat Bell de uitvinder van de telefoon is maar de werkelijke uitvinder van de telefoon is Antonio Santi Guiseppe Meucci. Hij ontdekte hoe je met elkaar kunt communiceren via een koperen buis. Antonio behandelde zijn patiënten met elektrische schokken om hen van hoofdpijn te genezen.
Op een dag was hij hiermee bezig en zijn vriend was in de kamer naast hem. De apparaten, die zij gebruikten, waren verbonden met elkaar door een koperen buis. Via deze koperen buis kon Antonio zijn vriend horen praten. En zo ontstond de telefoon

En wie was de uitvinder van de mobiele telefoon?

Martin Cooper is de uitvinder van de mobiele telefoon, Martin werkte bij Motorola. In 1973 belde Martin met de mobiele telefoon zijn concurrent Joel Engel van AT&T: “Joel, ik bel je met een echte mobiele telefoon.”


Was de BlackBerry of de iPhone de eerste smartphone?
Neen, de eerste smartphone ter wereld was de IBM Simon!!!!
De IBM Simon is de eerste smartphone met een touchscreen. De iPhone en BlackBerry waren de verbeterde versies van de smartphone!


Men heeft apparaten ontworpen die eerst niet bestonden. Met andere woorden wat niet zichtbaar was, is zichtbaar geworden.
Dit zijn maar drie voorbeelden uit de praktijk. De smartphone is nu zo ‘gewoon’ geworden. Wij staan er niet bij stil hoe zo iets kan bestaan, wij vragen ons niet af hoe zo’n smartphone werkelijkheid is geworden.
De bovengenoemde uitvinders hadden het geloof om wat onzichtbaar is zichtbaar, een vaste substantie, te maken.
Door het geloof van deze uitvinders hebben zij ons kunnen behagen. Wij zijn heel blij met deze uitvindingen en het is nu zo gemakkelijk met elkaar te communiceren.


Maar hoe zit het dan met ons geestelijk leven? Kunnen wij met heel ons hart geloven wat in Hebreeën 11 staat ?
Laten we voor het gemak de verzen 3 en 6 lezen. Lees thuis het hele hoofdstuk.

HSV Heb 11: 3 en 6
3 Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.
6 Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.


En wat te denken van Abraham.
God riep hem Haran te verlaten, het huis van zijn vader en zijn familie te verlaten. Naar een land dat God hem zal wijzen [Gen 12: 1-4]. Abraham gehoorzaamde God en hij ging. Vergeet a.u.b. zijn leeftijd niet, hij was 75 jaar oud.
Wat een geloof had die man!
En in Kanaän liet God hem zien hoeveel nakomelingen hij zou krijgen [Gen 15: 5-6]. Is dat niet geweldig?

Wanneer ik in mijn tuin sta en om mij heen kijk, dan zie ik bomen, een beukenhaag, struiken en vogels. Door het woord van God zijn ze ontstaan.

Wat doen we met de profetische woorden die wij ontvangen hebben. Geloven wij het woord wel wat God tot ons gesproken heeft, of bergen wij deze woorden op ergens in een kast en denken van: “Ach ik zie het wel gebeuren.” Neen, we moeten in actie komen, door geloof ‘broeden’ over het profetisch woord. We moeten onze hemelse Vader opzoeken en tot Hem komen.

Hieronder staan een aantal Bijbelse mannen met geloof en door hun geloof hebben zij God behaagd.
Door hun geloof hebben zij wat onmogelijk was voor de mens, mogelijk gemaakt.

Door het geloof heeft Abel God behaagd [Gen 4: 4 , Heb 11: 4].
Door het geloof heeft Henoch God behaagd [ Heb 11: 5].
Door het geloof heeft Noach God behaagd [ Heb 11: 7].
Door het geloof heeft Mozes God behaagd [ Heb 11: 23- 29].

  • Heb jij geen geloof dat God jouw leven kan veranderen ? Dan is het onmogelijk God te behagen.
  • Heb jij geen geloof dat God hier met de opwekking zal beginnen ? Dan is het onmogelijk God te behagen.
  • Heb je geen geloof dat God's Geest hier aanwezig is, waardoor mensen die onrein zijn niet lang in Zijn aanwezigheid kunnen zijn. Dan is het onmogelijk God te behagen.
  • Hebben wij geen geloof dat wij bezig zijn een pad te slaan in het oerwoud [van zonde en verderf]. Dan is het onmogelijk God te behagen.
  • Hebben wij geen geloof dat wij heilig moeten leven. Dan is het onmogelijk God te behagen.

Er is maar één manier om altijd in Zijn aanwezigheid te zijn en Hem te behagen en dat is: je BEKEREN!

Ferry Wieland is voorganger en vaste spreker in Christian Fellowship Drachten.
In het blog deelt hij lessen en openbaringen om gelovigen verder te helpen in hun relatie met God en hun bestemming.