Iedere woensdag wordt er tussen 18:00 en 19:00 uur, een gratis maaltijd bereid en geserveerd.
Iedereen is welkom dus voel je vrij om, alleen of met je hele gezin, gezellig aan te schuiven.

De maaltijden variëren van pasta, chili con carne, rijstgerechten tot een lekkere Hollandse pot, en worden gekookt door een vast team.
Wat er op het menu staat is altijd een verrassing.

  

 

  • 25 april 2018 - 25 april 2018
  • Torenstraat 18

Iedere vrijdagavond hebben we School of the Spirit en bidstond. Deze vrijdag wordt er in het bijzonder gebeden voor de aanstaande verkiezingen.

Daarbij beginnen we meestal met het nabespreken van de preek van de afgelopen zondag. We willen door middel van het stellen van vragen en verdiepen van het onderwerp iedereen de ruimte geven een persoonlijke diepgang en toepassing te vinden van wat er zondag is besproken.

Hierna is er vaak ruimte voor het delen van getuigenissen en het bespreken van ontvangen openbaringen en dromen. We zoeken samen naar wat God tegen ons wil zeggen en proberen dat zoveel mogelijk handen en voeten te geven in de praktijk.

Ook doen we samen voorbede. Naast het bidden voor de openbaringen die die avond zijn ontvangen, bidden we ook voor vaste gebedspunten zoals Israël en de kerk van Nederland

  • 27 april 2018 - 27 april 2018
  • CFD Gebouw
  • Torenstraat 18

De zondagsdienst bestaat globaal uit aanbidding en een preek.

Dienst
Tijdens de aanbidding willen we God eren, door een combinatie van muziek en gebed (voorbede). Dit gebeurt onder leiding van de band.
De preek wordt gehouden door iemand uit een vaste groep sprekers van CFD of, bij uitzondering, door gastsprekers. U kunt in de agenda op onze website kijken wie er de komende zondag spreekt.
Na de dienst is er ruimte om elkaar (beter) te leren kennen onder het genot van een bakje koffie of thee.

We vinden het belangrijk om in alles wat de doen de Heilige Geest te volgen, dit kan betekenen dat de dienst soms anders verloopt dan gepland.

Zondagsschool
Voor de kinderen van de basisschool is er zondagschool waarin aandacht is voor het geestelijk opbouwen van de kinderen.

 

 

  • 29 april 2018
  • CFD Gebouw
  • Torenstraat 18

Iedere woensdag wordt er tussen 18:00 en 19:00 uur, een gratis maaltijd bereid en geserveerd.
Iedereen is welkom dus voel je vrij om, alleen of met je hele gezin, gezellig aan te schuiven.

De maaltijden variëren van pasta, chili con carne, rijstgerechten tot een lekkere Hollandse pot, en worden gekookt door een vast team.
Wat er op het menu staat is altijd een verrassing.

  

 

  • 02 mei 2018 - 02 mei 2018
  • Torenstraat 18

Binnenkort